fbpx

Terézváros Önkormányzatának a civil szervezeteknek szóló támogatásunk beszámolója

Szerző: | 2022. febr 5. | Beszámolók

2021 4. negyedévében a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a civil szervezetek számára kiírt pályázatán elnyertük az Önkormányzat támogatását. A támogatásnak köszönhetően 21 szeptembertől decemberég tartó időszakra eső összes kiscsoportos foglalkozásunkat (peulák és zmán kvucák) hiánytalanul finanszírozni tudtuk.

Köszönjük szépen a nagyvonalú támogatást és a bizalmat az Önkormányzat részéről!

 

Alább olvashatjátok erről szóló, az Önkormányzat számára is benyújtott tartalmi beszámolüónkat:

Program megvalósulása

A 2021/2022-es someres évad 10 hónapja alatt  4 korcsoporttal havonta átlagosan két programot tartunk meg, ez 80 foglalkozást jelent, melyből 2021ben 8 alkalommal került sor, valamint további felkészítő és oktató programokra. A korosztályos kis csoportok kiváló dinamikát alakítottak ki egymás között, sokan a szervezet programjain kívül is tartják a kapcsolatot. A kiscsoportos foglalkozások remek lehetőségek voltak arra, hogy a résztvevő gyerekek megtanuljanak egy közösség része lenni, hogyan kell a környezetük és embertársaik problémáira érzékenyen és empatikusan reagálni. 

 

A gyerekek ezen foglalkozások alatt megismerkedtek az őket körülvevő zsidó kultúrával, ünnepekkel, szokásokkal, az élményekkel tanítás keretein belül. A szervezet célja, hogy a fiatalokat segítse az aktív, érzelmileg intelligens állampolgárrá válásban, ezt az élmény alapú tanítással és a vitán alapuló párbeszéd módszerével segítjük. Ezek segítségével a résztvevő gyerekek megtanulták megfogalmazni és kifejezni a véleményüket a havi témákkal kapcsolatban, amik körbejárják a zsidó vallás és kultúra minden aspektusát. Az évben előrehaladva a könnyebb lélegzetvételű témáktól haladtunk a nehezebben átadhatók felé,  ezekhez különböző módszereket használtak madrihjaink. A Somer egyik fontos alapelve a személyes példamutatás, ezt folyamatosan gyakoroltuk, hiszen hogyan legyünk hiteles oktatók, ha magunk sem úgy éljük életünket, ahogy beszélünk róla.

 

Az év során sok új gyerek látogatott el programjainkra, a jó hangulatú foglalkozásokról a visszatérők meséltek barátaiknak, osztálytársaiknak, így folyamatosan bővült a szervezetbe járó gyerekek sokasága.

 

A foglalkozások témái

Éves téma: Zsidó kultúra

Az idei évben újra alapozzuk a közösségünket ezért témánknak a zsidó kultúrát választottuk. 

Különböző aspektusokból vizsgáljuk meg a kérdést. Kezdetben hagyományokhoz fűződő témákat vizsgálunk meg: Ételek, Ünnepek, Oktatás, tanulás értéke a zsidóságban. 

Ezt követően megyünk tovább a kulturális témákhoz: Művészetek, A holokauszt kulturális megjelenése, Nők és férfiak szerepe a zsidóságban.

Ezek után pedig Izraelhez és a diaszpórához fűződő kapcsolatunkat vizsgáljuk: A zsidóság sokszínűsége a diaszpóra kultúráiban, Izrael, A zsidó kultúra hatása a világra és a különböző kultúrákra.

2021 végéig 3 témakört dolgoztunk fel, ezek a következők:

Ételek

A vallásosság mértékétől függetlenül, a zsidó ételek, minden család életében megjelennek. Vallási szimbólumok, kulturális jelek, és nemzeti hovatartozás mind kifejeződik a kedvenc ételeinkben. A zsidó kultúrában az étel szimbólum is és ezért minden ünnepen más és más ételek jelennek meg, amik régiónként, közösségenként és családonként is változhatnak.

Ha igaz az, hogy az vagy amit megeszel, akkor az étel etikája mennyire fontos? (vallási alapú mezőgazdasági és élelmezési törvények közt is vannak etikai alapúak). Az étkezés a hétköznapokban is meghatározó tud lenni. Nem egy ember küzd étkezés illetve testkép zavarral, amire szintén nagy fontos hangsúlyt fektetni.

Milyen zsidó ételek vannak? Mitől zsidó egy étel? Milyen kulturális háttere van a zsidóságban az étkezésnek. Kóserság alapjaival való ismerkedés.

A zsidóságban mindenki számára ismert tiltás van a disznóra. Honnan ered ez? Miért van az, hogy ezt a szabályt kiemelten a disznóra mégis a legtöbben betartják?

Egészséges étkezés, tudatos étkezés, kifejezési lehetőség, környezeti hatásai az étkezésnek, milyen szerepe van az étkezésnek kulturális szempontból 

Ünnepek

Minden ünnepnek megvannak a saját szimbólumai, tárgyai. Ezek és a zsidó életben használatos vallási tárgyak, képezik a zsidó iparművészet alapjait. Ezek voltak a legértékesebb tárgyak és ezek kapták a legnagyobb tiszteletet is.

Milyen ünnepeket tartotok otthon a családban? Miért fontosak az ünnepek? Aki nem vallásos, annak miért érdemes ünnepelni? Zsidó az aki karácsonyozik? Hogyan kapcsolódnak az ünnepek a mindennapi élethez? Milyen szerepet töltöttek be ezek az ünnepek még a templom idejében?

Az oktatás, tanulás értéke a zsidóságban

Miért van az, hogy mióta léteznek a zsidók nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a tanulásra? A zsidó kultúrában ráadásul határozottan elválik egymástól az írásbeli és a szóbeli tanulás. Más módszerekkel akár más közegben foglalkoznak a különböző szövegekkel.

Az írás-olvasás világszinten hamar és nagy kiterjedésben megjelent a zsidóságban, segítségével a vallási élet lehetett bonyolultabb és sokrétűbb. A betűk az illusztrációkban és a képzőművészetekben is hangsúlyosak, a teremtett világ ábrázolásának tiltása miatt. 

Amikor a középkorban megtiltották a zsidóknak a kétkezi munkát és földművelést, csak a tanult munkák maradtak: Orvos, Jogász, Kereskedő, Bankár, stb.

Zsidó tanmesék, midrások, hászid mesék, ezek igen jól meg tudják fogni a fiatalabb korosztályokat is.

Projekt indoklása és eredményessége 

A projektet a mozgalom a következő indokok miatt tartja/tartotta szükségesnek: 

1) A közösségbe integráljuk a fiatalokat ezeknek a programoknak a segítségével. Amelyek során egy erős zsidó identitást tudnak kiépíteni a mozgalmunk tagjai, ezzel később ők is hasznos és tevőleges tagjává válhatnak a közösségünknek. 

2) Közösségi programjaink a gyerekeket arra is tanítják, hogy hogyan tudnak egy nagy egész tagjai lenni. Emiatt később jobban fognak tudni érvényesülni más közösségekben és a társadalomban. 

A projekt eredményességét legjobban az mutatja, hogy az állandó közösségünk létszáma milyen mértékben növekszik folyamatosan.  A foglalkozások mindegyikét – a járvány ellenére is – sikerült megtartanunk. A projekt eredményeképp a mozgalom tagjainak erősödött a közösségben való résztvevés iránti vágya és a zsidó identitása is.

23/24 Oktatási terv

Éves téma: Zsidó Terek Téma általános kifejtése: Életünket folyamatosan kapcsolódások határozzák meg. Egyrészt,...

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ – MSHE

Magyarországi Somer Hacair Egyesület KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Tisztelt Tagtársak! Ezúton értesítem az Egyesület Tisztelt...

Következő programjaink