fbpx

1.2. A Somer három alappillére

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

A Hasomer Hacair Világmozgalom
2008. évi Vejda dokumentumának fordítása

A Hasomer Hacair három ideológiai alappilléren nyugszik, ezek: a cionizmus, a szocializmus és a judaizmus. A Hágsámá koncepciója azt várja el tőlünk, hogy valóra váltsuk ideológiánkat és számításba vegyük minden elemét, mivel ezek egyedi kombinációja tesz minket azzá, akik vagyunk. A folyamatos felülvizsgálat elengedhetetlen számunkra, ha részt veszünk a változó tényezőkre és környezetre reagáló folyamatokban.

A Hasomer Hacair cofiut (cserkész) jellegű mozgalomként vallja, hogy a someres gondolkodásmód lényeges eleme a környezet iránti felelősség.

Cionizmus

Meghatározás

A Hasomer Hacair cionizmusa azt a meggyőződést képviseli, hogy minden embernek szabad önrendelkezési joga van, és a zsidó önmeghatározás kifejeződése: Izrael. A zsidó őshaza egyszerre biztos menedék, valamint a zsidó kultúra és identitás kiteljesedésének központja.

A jövőképünk önkritikus egyensúlyt teremt és tart fenn a szocialista, zsidó társadalom és a pluralista, demokratikus és szekuláris állam között, ahol mindenkit egyenlő jogok illetnek meg.

Cionizmusunk eleme a kétoldalú kapcsolat Izrael és a diaszpóra között, beleértve a párbeszédet és kritikát.

Cionista mozgalomként meggyőződésünk, hogy azáltal kell hozzájárulnunk az alijázáshoz, hogy a hánihok – oktatásuk következményeként – tudatos és felelősségteljes egyéni döntést hozhassanak vele kapcsolatban.

Az oktatás gyakorlata

A Hasomer Hacair arra tanítja hánihjait: szerezzenek elegendő ismeretet annak érdekében, hogy megértsék a mai Izraelt, örökségét és az országhoz kapcsolódásuk jelentőségét. A programoknak ösztönözniük kell a pluralista nézőpontú és kritikus párbeszédet.

Bátorítjuk a hosszú távú izraeli tartózkodást és az olyan programokat, melyek kapcsolódnak a mozgalom ideológiájához. Hánihjaink bőséges információt kapnak az alijáról (Izrael földjére való bevándorlás) és olyan útra vezetjük rá őket, amelyen haladva jövőjükre nézve tudatos és személyre szóló döntést hozhatnak. 

A Somernek aktívan meg kell fogalmaznia véleményét az Izraellel kapcsolatos ügyekben. 

 

Szocializmus

Meghatározás

A Hasomer Hacair által képviselt szocializmus szerint az emberek szabad, kreatív lények, akik megérdemlik, hogy olyan társadalomban éljenek, amelyik ösztönzi őket saját képességeik teljes kibontakoztatására. Központi értékeink a szociális, gazdasági és politikai egyenjogúság és igazságosság.

Meggyőződésünk, hogy a kapitalizmus és más elnyomó rendszerek olyan, alapjaiban egyenlőtlen, kizsákmányoló és elidegenítő termelési módokat érvényesítenek, melyek nyomort, háborút, tájékozatlanságot, környezetpusztítást, a szabadságtól való megfosztást okoznak, és meggátolják az embereket abban, hogy felismerjék képességeiket. A szocializmust nemcsak e társadalmi berendezkedés alternatívájaként látjuk, hanem új és forradalmi társadalomként, ami önmagában is képes megállni a helyét.

Olyan világot képzelünk el, amely kis együttműködő közösségekből áll. Ezek olyan egyénekből és csoportokból tevődnek össze, akik tudatos, szabad, egyenlőségre törekvő és bizalmas kapcsolatokat ápolnak. Meggyőződésünk, hogy ezeknek a közösségek egyfajta egyensúly teremtenek az egyén és a közösség között – hogy a közösség valójában erőt ad az egyén képességeinek felszabadításához. 

Hiszünk egy olyan társadalomban, amelyben az emberek mint egyének képesek irányítani az életüket, képesek szabadon és kreatívan dolgozni és képesek részt venni az egyenlők demokratikus társadalmában. A szocializmust eszköznek és életmódnak tekintjük, ami segít a valóban emberhez méltó élethez.

Az oktatás gyakorlata

A Hasomer Hacair oktatásának célja, hogy elsajátíttassa az önzetlenség és a felelős, kritikus és aktív társadalmi létezés formáit és módjait. Hánihjainknak megtanítjuk, hogy a humanista szocializmus értékeihez igazodva éljenek a mozgalmon kívül és belül, ösztönözve ezzel, hogy  az emberek velük is méltányosan bánjanak.

Elvárjuk önmagunktól, hogy a társadalommal kapcsolatban kritikát merjünk megfogalmazni, nem félve attól, hogy szembe megyünk a fősodorral.

Minden területen kifejezzük a társadalom iránti felelősségünket. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, az oktatásban nagy hangsúlyt kapnak a mienktől eltérő kultúrák, a fogyasztás és túlfogyasztás szerepe, a globális és nemzeti politika működése.

A fentiek megvalósítása végett olyan eszközöket használunk, mint a politikai közösségi cselekvés (avoda kehilatit), az oktatás a megtapasztalás révén, a csoportmunka, a jelképek tudatosítása (mint a hulca vagy kipa), beszervezés kvucába, illetve a bánásmód a hánihokkal.

 

Judaizmus

Meghatározás

A Hasomer Hacair judaizmusa a zsidó vallás egy irányzata, amely a zsidó kultúrán és a humanista megközelítésen alapul. Az egyént helyezzük a zsidó látásmód központjába. Erkölcsi nézeteink elsősorban felelősségérzetünkből és az emberiség tiszteletéből adódnak. A tevékeny judaizmusnak olyan formájában hiszünk – és azt gyakoroljuk –, ami mindenkit arra bátorít, hogy a Somer közösségén belül személyes jelentést adjon a judaizmusnak.

A Somerben a judaizmus az eleven kultúrára támaszkodik, a tradícióra, történelemre és a zsidó nép örökségére, emellett pedig össze is köt minket ezzel az örökséggel. A zsidó forrásokra, mint inspirációra tekintünk, amit szabad kritikusan értelmezni.

Megközelítésünk a judaizmus alapos ismeretében és annak a modern kifejeződésében gyökerezik. 

Az oktatás gyakorlata

Hánihjaink számára olyan lehetőségeket kínálunk, amik segítenek megtalálni saját útjukat  a judaizmushoz. Arra törekszünk, hogy magabiztos egyéneket kovácsoljunk belőlük, akik megtalálják helyüket a judaizmusban és kapcsolódni tudnak kulturális örökségükhöz.

A Hasomer Hacair bővíti a hánihok ismereteit az olyan témákban, mint a zsidó örökség, a klasszikus és modern zsidó irodalom; tanít a zsidó történelemről, kultúráról és hagyományokról. A someres tevékenységek illeszkednek a zsidó élet ciklusaihoz, beleértve a tradíciókat. 

A Hasomer Hacair tagjai folyamatosan felülvizsgálják, és amennyiben szükséges, aktuális gondolatvilágukhoz illesztik a zsidó tradíciókat. 

Az általunk gyakorolt judaizmus nyitott mindenki előtt, aki elfogadja az eszményeit és hajlandó csatlakozni hozzá. Engedélyezett minden olyan magatartás, ami nem követi a szekuláris (világi) judaizmus elveit, azzal a feltétellel, hogy ez nem mond ellent a szervezet és a tevékenységei fejlődésének. 

 

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink