fbpx

1. A Somer víziója és missziója

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

Készült a Hasomer Hacair Magyarország szervezeti stratégiája alapján

Misszió – Küldetésünk

A Hasomer Hacair: zsidó ifjúsági mozgalom. 

Biztonságos és elfogadó fiatal közösséget építünk. A tagjaink – a Someresek – lehetőséget kapnak a zsidósággal való ismerkedésre, zsidó identitásuk kialakítására és megélésére. Megszólítjuk a zsidó gyökerekkel rendelkező és a zsidó intézményi vagy családi háttér nélkül felnövő gyermekeket egyaránt. Változatos és hagyományőrző zsidóságot gyakorolunk foglalkozásainkon.

Oktatásunk aktív felelősségvállalásra ösztönöz. Nevelésünk fókuszában az elfogadás, világunk és önmagunk jobbá tétele és vitán alapuló párbeszéd állnak.

A Someres hirdeti a békét és az emberi jogokat. A mozgalom közössége igényeinek figyelembevételével szélesíti tagjai aktuálpolitikai, ideológiai és hétköznapi ismereteit. Legfontosabb tanító eszközünk a személyes példamutatás. A Someres szembenéz önképével és a közösségen keresztül fejleszti személyiségét.

Vízió – Jövőkép

A Someres egy olyan világban szeretne élni, ahol elengedheti magát és számíthat a testi és lelki biztonságának sértetlenségére. Egyenlő lehetőségekben és bánásmódban részesül minden embertársával együtt és bátran vállalhatja önmagát, zsidóságát, amit környezete üdvözöl és elfogad.

Értékeink

A szervezet 3 alappillére a cionizmus, a szocializmus és a judaizmus. Minden értékünk innen ered. Az alappillérek jelölik ki az oktatásunk kereteit. A Somer elképzel egy világot, amit szeretne megvalósítani. Ez a társadalom az alábbi értékekre épül:

Szolidaritás

Hiszünk abban, hogy minden ember egyenlő és egyenértékű. Mindenki értékes és megérdemli az egyenlő bánásmódot. A someres egyenlőség nemtől, szexualitástól, bőrszíntől és hovatartozástól független. Felelősséget érzünk a környezetünkben lévő igazságtalanságok tudatosításában. Vágyunk a békés együttélésre.

Tikun Olam – A világ jobbátétele 

Úgy gondoljuk, minden ember a társadalom felelős tagja. Tiszteljük egymást és a környezetünket. Úgy gondoljuk, hogy jobb állapotban kell hagyni a bolygót, mint ahogyan kaptuk. Hiszen a bolygót nem nagyapáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez az állítás kiterjed a fenntartható magatartásra a természeti környezetünkben, lakókörnyezetünkben. A mindennapi és a mozgalmi élet során is igyekszünk kerülni a pazarlást és az eldobható szennyező anyagok használatát. Aktívak vagyunk a közéletben: segítünk rászoruló embertársainkon, és szót emelünk a környezetünkben történő igazságtalanságokkal szemben. Hiszen ez az egyéni és csoportos tevékenység eredményezi, hogy változások jönnek létre.

Emberközpontúság

A szervezet oktatásában, és mindennapi életében központi helyet foglal el az ember. A Someres odafigyel társai testi és lelki épségére a szervezeten belül, és erre mindennapi életében is törekszik. Folyamatos önfejlesztésre sarkalljuk egymást. Hiszünk abban, hogy egy bizalmat kivívó légkör és jól megválasztott példaképek hozzájárulnak ahhoz, hogy egészséges értékrend alakuljon ki a gyermekekben. 

Zsidóság és kultúra 

A szervezeti nevelésben kiemelt helyet kap a zsidóságról való tanulás, őseink hagyatékának megismerése. Fontos számunkra, hogy egy olyan zsidóságot közvetítsünk a fiatalok felé, ami a mindennapi életük részévé tud válni. A Someres zsidóságát a kultúrában, zenében táncban, közösségi élményekben és Izrael szeretetében egyaránt megtalálhatja. 

Vitán alapuló párbeszéd 

Hiszünk a vita erejében és véleményünket is így ütköztetjük. A vitahelyzetek fejlesztik az önkritikát, az elfogadást és a szervezetet. A Someres kritikusan gondolkodik, ami segíti őt abban, hogy értékítéletet nélkül értse és mérlegelje világát, döntéseket hozzon benne és önmagára elfogulatlanul reagáljon.

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink