fbpx

18. Tikun Adam, Tikun Olam

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

Írta: Ligeti Anna Sára, Mikes Hanna

Társadalmi egyenlőtlenségek

Napjainkban – a világon mindenütt és Magyarországon is – minden eddiginél nagyobb társadalmi egyenlőtlenségeket láthatunk. Bár ez leginkább anyagi különbségeket jelent, az egyenlőtlenség számos más szemszögből is megközelíthető, és ezek az egyenlőtlenségek összefonódnak, ilyen az információkhoz való hozzáférés vagy az egészséges életmód. Az egyenlőtlenség különböző megközelítésekből vizsgálható: például területi szinten, etnikai csoportok vagy nemek szerint.

A jövedelmi és vagyoni különbségek egyenlőtlenségének mélyülését gyakran a „jövedelmi olló” kifejezéssel szokás megnevezni. Ez azt jelöli, hogy a társadalom legfelső és legalsó rétege egyre távolodik egymástól, vagyis a szegények egyre szegényebbek, míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek.

A különböző társadalmi csoportok közötti egyenlőtlenségek felismerése mellett fontos az is, hogy mennyire egyenlő a bejutás esélye az egyik társadalmi rétegből vagy csoportból egy másikba – ezt nevezik társadalmi mobilitásnak. Vagyis mennyire könnyű vagy nehéz a születés által meghatározott csoportból egy másik, magasabb presztízsű csoportba kerülni.

A „Tégy egy lépést előre!” feladat azáltal világít rá ezekre az egyenlőtlenségekre, hogy illusztrálja bizonyos csoportok előny- és hátrányhelyzetét a mindennapokban, és rávilágít saját privilegizált helyzetünkre is.

Társadalmi felelősségvállalás és aktivizmus a Somerben

Bár a Somer által képviselt értékek folyamatosan változnak a szervezet fennállása óta, mindig vannak olyan elvek és világnézeti alapvetések, melyek a Somer alapját jelentik (például a társadalmi egyenlőség). Ezeket az értékeket a Somer mindig igyekszik beépíteni az oktatási programjába is, gyakran azáltal, hogy tagjait különböző társadalmi akciókba vonja be. A társadalmi és politikai aktivizmus szerves része a Somer történetének, s emellett táplálkozik a zsidó hagyományokból is, melyekben erőteljesen jelenik meg a nézet, hogy az embereknek felelősséggel tartozik a világ felé, beleértve más embereket és a környezetet is.

A társadalmi és politikai aktivizmusnak számos eszköze van, s ezek különböző célok elérésére irányulnak. Ilyen cél lehet bizonyos értékek terjesztése és az ezekről való oktatás (például akár egy művészeti installáció révén), a döntéshozókra való nyomásgyakorlás (például egy petíció aláírásával vagy tüntetés megszervezésével), vagy aktív hozzájárulás bizonyos célok eléréséhez (például ételosztás nélkülöző közösségekben). A foglalkozás ezek közül az eszközök közül ismertet és elemez néhányat a Mádrihok szemszögéből megközelítve.

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink