fbpx

2. Judaizmus

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv, Uncategorized

Írta: Fritz Zsuzsanna

A zsidó értékek, tulajdonságok rendszere

A Somer olyan zsidó ifjúsági mozgalom, amely nem vallási alapon határozza meg magát és természetes módon fókuszál a zsidóságban meglévő értékekre, ezekre alapozva szervezi tevékenységét, illetve tagjai, Mádrihjai erre alapozzák saját életük szervezését.

A zsidóság filozófiájában, hagyományaiban számos fontos, általános, illetve korlátozott (részleges) érvényű értéket találhatunk.

Az alábbi ábra, amely a periódusos rendszer mintájára építi fel a zsidó értékek, tulajdonságok rendszerét, segít végiggondolni, mely értékek a legfontosabbak számunkra, melyek vannak jelen az életünkben és melyek nincsenek – de szeretnénk, ha lennének, végül melyek azok az értékek, amelyeket ismerünk, de szeretnénk mellettük erősebben elköteleződni. 

https://drive.google.com/file/d/1UD0N3v7j2LBEyD0w48nO9y9LNw8tAGvO/view?usp=sharing 

  • Az értékek tisztázásához segíthet az alábbi kérdések megbeszélése:
  • Hogyan derül ki, hogy milyen értékeket képviselünk életünkben?
  • Ki dönti ezt el? 
  • Hogyan befolyásolják az életedet a választott értékek és ezeket honnan hozod?
  • Milyen, a családodban fontos, a szüleidet, nagyszüleidet irányító értékeket választottál? 
  • Volt-e olyan helyzet, amikor valamelyikért harcolnod kellett?

A Somer mint mozgalom alapvető értékei

Miután tisztáztuk a saját életünkben megjelenő fő értékeket és ezen belül a zsidó értékeket, rátérünk a Somer mint mozgalom alapvető értékeire. Ennek három pillére – szocializmus, cionizmus és judaizmus – egy zsidó fiatalnak manapság elsőre nem sokat mond. 

Érdemes hát mindegyiknél elidőzni egy kicsit, és megérteni, hogy a Somer baloldalisága történelmi gyökerű ugyan, de ma is folytatódik. A huszadik század elején szocialistának lenni azt jelentette, hogy a Somer tagjai egy igazságosabb világért harcoltak, melyben mindenki egyenlő, melyben nincs zsidóellenes megkülönböztetés sem, addig manapság – bár hasonlóságok vannak – mást jelent szocialistának, baloldalinak lenni. Manapság sokszor zsidóként vagyunk privilegizált helyzetben, s nekünk kell felfigyelni arra, hogy kiknek van szüksége a segítségünkre, odafordulásunkra.

A cionizmus is egészen mást jelent ma. A Somer kezdeti korában a cionizmus azt jelentette: harc egy független, zsidók lakta államért, Izrael földjén. Egy olyan ország megszületéséről álmodtunk, melyben a zsidók nem másodrendű állampolgárok, hanem az ország építői, irányítói. Ma már nem kérdés, hogy az álom megvalósult. Izrael él és – sok tekintetben – virágzik. Akkor mit jelent ma cionistának lenni? Azt, hogy nem elégszünk meg egy létező Izraellel, hanem azért harcolunk, hogy Izrael fennmaradjon, legyen igazságos, egyenlőségen, egyenlő esélyeken alapuló társadalom, amely nem nyugszik addig, míg vannak (negatív értelemben) megkülönböztetett állampolgárai.

A Somer cionizmusa egyben azt is jelenti, hogy bárhol is tagja valaki a mozgalomnak, zsidóságának középpontjában ott van Izrael: az ország, az ideológiai központ, a kulturális tájékozódási pont.

A Somer judaizmusa pedig olyan zsidó értékek mentén határozandó meg, melyek az első két pillérből következnek. 

A világ jobbításáért tett erőfeszítések, az egyenlőség, a zsidók történelmi harcai a függetlenségért és egyenlőségért, a béke szeretete, az egymás elfogadásába vetett hit – összefoglaló névvel: a tikun olam – olyan értékek, melyek a zsidóságban központi helyet foglalnak el, s amelyek az alapjai a Somer judaizmusának.

A Somer hagyományai

A Somer hagyományának megerősítéséhez érdemes megvizsgálni néhányat a háború előtti történetekből. Mi motiválta a világháború előtt és annak küszöbén a fiatalokat, hogy zsidó ifjúsági szervezetekhez, konkrétan a Somerhez csatlakozzanak?

„Dunaszerdahely kisváros volt, körülbelül ötezer lakosa lehetett. A lakosság több mint a fele zsidó volt, úgy háromezer zsidó lakhatott itt. Minden utcáját, minden házát és minden lakóját ismertem. Természetes volt, hogy a gyerekek, legyenek szegények vagy gazdagabbak, mindenben közösen vettek részt. Az én apám szabó és kereskedő volt, a barátaim ügyvédi vagy orvosi családból származtak, de jó barátok voltunk. Az én gyermekkoromban a cionista szervezetek nagyon erősek voltak [lásd: cionizmus Csehszlovákiában]. Ilyenek voltak például a Hasomer Hacair, a Betár, a Mizrachi. A Mizrachi már egy kicsit vallásosabb volt. Az Agudat Izrael még vallásosabb volt, mint a Mizrachi. Ezenkívül nőegylet [WIZO] és Malbis Arumim is működött. Ez az egylet minden évben húsvét előtt megajándékozta ruhával a szegény zsidó gyerekeket [Ezenkívül a gyermekes szegény családoknak juttatott télen tüzelőt, és végzett más karitatív tevékenységeket is. – A szerk.]. Természetesen volt aztán a Hevra Kadisa, ami egy nagyon komoly társaság, gazdaságilag erős egyesület volt. Hozzá tartozott a temető. Gondoskodott az idősekről, az elaggott emberekről. Ezáltal a Hevra nagyon megerősödött. Főleg adományokból élt, a cedókéból [Cedóke – jótékonyság, adakozás; a hitközségi szegénypénztár neve. – A szerk.].

Én eleinte a Hasomer Hacairban voltam. Hachsarákat vagy csoportos kirándulásokat szerveztünk. Én voltam a trombitás. Kaptam trombitát, otthon gyakoroltam, állandóan fújtam. A családban tele volt vele mindenkinek a feje. A Hasomer Hacair egy erősen baloldali, a vallástól távol álló társaság volt. Ugyanakkor létezett a Betár, amely nagyon erősen jobboldali volt. Később átkerültem a Betárhoz, részben azért is, mert saját asztalitenisz-csapata volt. A Betár érdekessége az volt, hogy ez egy jobboldali társaság volt, de a Betárban kerültek össze azok, akik nem jártak gimnáziumba. Így „megfordult a világ”. Inasok és a szakmabeliek kerültek a Betárba. Akik gimnáziumba jártak, az úri társaság, ezek maradtak a Hasomer Hacairban. Pont fordítva volt, baloldaliak voltak a jobboldali csapatban, és jobboldaliak a baloldaliban. Viszont minden alkalomkor besegítettünk egymásnak. Nem létezett elszigetelődés.

A Hasomer Hacair, mint mondtam, egy baloldali egyesület, a Betár pedig egy jobboldali volt. A Makkabeában mindegyikünk találkozott, bármelyik csoporthoz tartoztunk is. Versenyeket is rendeztünk. Pozsonyban találkozott a pozsonyi Makkabi és a Hakoah. Ezek jártak ide is rendszeresen versenyezni. Néha elég szép eredményeket értünk el mi is. A vízipólóban egész jó kis csapat alakult ki. Bajnokságokon nem vettünk részt. Időközönként rendeztek versenyeket, de nem rendszeresen.

Volt egy tanítóm, aki szegény családból származott. Schwartz Nácinak hívták. Egy örökös orvostanhallgató volt, aki állítólag akkor már tíz éve járt az egyetemre, de még mindig nem fejezte be a tanulmányait. Nagyon szépen hegedült. A szüleim először nála taníttattak hegedülni. Aztán amikor kétszer-háromszor ráütött az ujjamra a hegedű vonójával, akkortól fogva nem voltam hajlandó tovább hegedülni. Schwartz Náci az édesanyjával élt együtt, nagyon szerényen. Hogy segítsenek rajtuk, kitalálták, hogy héberül taníttatnak nála. Akkoriban senki sem tanult óhébert [bibliai hébert]. Én ezt-azt hallottam a Betárban [lásd: Betár Csehszlovákiában] vagy a Hasomer Hacairban [lásd: Hasomer Hacair Csehszlovákiában], azokat a héber szavakat tudtam. Nála elég szépen megtanultam. Időközönként elmentem Weinberger rabbi bácsihoz, elbeszélgettem vele, kérdezgetett tőlem egyes dolgokat. Bennem maradt valami a héberből, mert mindig is vonzódtam a nyelvekhez.”

  • Somerként milyen a viszonyunk Istenhez?
  • Mit jelentenek számunkra a hagyományok, a vallási törvények, parancsolatok?
  • Mi van a zsidóságunk középpontjában?
  • Szerintetek változott-e a zsidóságunk azóta, hogy Kornfeld Tibor someres volt a háború előtt Dunaszerdahelyen?

A Somer ma

A Hasomer Hacair zsidósága a zsidó kultúrára épít és emberközpontú. Zsidó világnézetünk középpontjában az egyén van. Erkölcsi értékeink az emberiség iránt érzett felelősségből és tiszteletből erednek, és nem isteni forrásból származnak.

Zsidóságunk a zsidó nép gazdag kultúrájára, hagyományára és örökségére épít, és összekapcsol bennünket a hagyományainkkal. A zsidó források inspirálnak bennünket, de azokat kritikusan kezeljük.

A Hasomer Hacair olyan zsidóságban hisz és olyan zsidó gyakorlatot folytat, ami bátorít mindenkit, hogy személyes jelentést vigyen a szokásokba, a szövegekbe és a hagyományba. Hozzáállásunk alapja, hogy alapos ismereteink vannak a zsidóságról és fejlődéséről, és meggyőződésünk, hogy ezt mai, kortárs módon tudjuk megfogalmazni.

23/24-es Oktatási terv

Éves téma: Zsidó Terek A teljes, forrásokkal és kifejtésekkel ellátott dokumentum itt található. Téma általános...

Következő programjaink