fbpx

20. Rítusok – A Somer rítusai

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

Írta: Ligeti Anna Sára, Mikes Hanna, Steiner Noémi

Mi a rítus?

A rítus olyan cselekedet, amelyekhez vallásos tartalmú, rendszerint mitikusan megalapozott képzetek tapadnak és hagyományok által előírt formában, általában ismételve kerülnek kifejezésre. Megszilárdítja a társadalmi integrációt és a közös (például nemzeti, vallási) identitást is. A rítusok erősítik a csoportkohéziót a tagok között, illetve az egyes tagok csoporthoz való tartozását, ezáltal fontos eszköz a csoport szabályainak integrálásához, betartásához. A rítusok működhetnek közös titokként is, a közös tudást mélyítik el.

Az egyes ember társadalomban betöltött helyének kulturális vagy biológiai okokból bekövetkezett változásaihoz átmeneti rítusok kapcsolódnak. A beavatási rítus az átmeneti rítusok egyik fajtája. A beavatási rítusok során gyakran használnak valamiféle fizikai jelet, amely megkülönbözteti a beavatandót a nem beavatottaktól és hasonlóvá teszi őket a beavatottakhoz. Ezek lehetnek végleges különbségtételek (például tetoválás), vagy időleges megkülönböztetések is, mint amilyen egy rituális ruha viselése, akár a hulca megkapása is.

A someres rítusok

Péntek este 

A someresek életében az egyik legfontosabb, heti rendszerességű rítus, amit több egységre lehet bontani – kötetlenebb programok (beszélgetés, hórázás, esetleg játékok), peula több korosztályban, szombatfogadás. Ilyenkor találkoznak a tagok, elmélyül a csoportidentitás, kialakulnak a személyes kapcsolatok. Formálisabb és kötetlenebb részek váltakoznak és a tagok a szerepük szerint megkülönböztetett feladatokat látnak el. 

Az egész estébe beágyazottan szerepel a közös gyertyagyújtás. Het betű (szögletes U) alakzatba állunk, vagyis abba a formációba, amit a mifkádok alkalmával is követni szoktunk; ez tulajdonképpen az egyik oldalán nyitott négyzet. Az alakzat katonai hagyományú: mindenki lát mindenkit, és mindenki látja azt, aki jelent vagy beszédet mond. A négyzet nyitott oldalán kis asztal áll, rajta a két gyertyával, a két letakart kaláccsal és a kakaóval, valamint itt állnak azok a Mádrihok, akik beszélni fognak. Ide áll később egy kiválasztott fiú és egy lány – a lány meggyújtja a gyertyákat és elmondja az áldást, a fiú pedig megáldja a kalácsot, majd mindenkinek osztunk belőle, egy pohár kakaó kíséretében. 

Bár a sábáti gyertyagyújtás időhöz kötött (a gyertyákat napnyugtakor kell meggyújtani), a Somerben ezt nem követjük, hanem a két peula közötti időt használjuk ki a szombat köszöntésére, ami általában már a szombat bejövetele után történik. Vallási értelemben ekkor már nem lehet meggyújtani a gyertyákat, hiszen a sábáttal együtt már érvénybe lépett a tűzgyújtás tilalma. Egy hagyományos kiduson borral kell köszönteni a sábátot, a Somerben viszont a gyerekek kakaót kapnak. Fontos észrevenni, hogy itt a hangsúly nem a vallási előírások követésén, hanem a hagyományok továbbvitelén és a közösségi érzés megteremtésén van. A rítus célja tehát a zsidó hagyományok újraértelmezése, someres keretbe foglalása.

Mifkad

A mifkad zászlófelvonást, zászló előtti tisztelgést, gyűlést jelent. A táborokban minden napot ezzel indítunk. Ahogy a péntek esténél már láttuk, ennek a rítusnak is katonai hagyományai vannak, követi ennek a formáját, a chet alakzatot. A táborokban minden reggel ezzel indul. Részei: reggeli torna, a Hatikva (Izrael himnusza), zászlófelvonás és az eskü, melyben felidézzük az előző nap emlékezetes, vicces eseményeit, illetve utal az előttünk álló napra is. 

A mifkad es nagyobb, ünnepélyesebb esemény, általában táborzárásként tartjuk. 

Hulca adás/kapás

A mifkad es része lehet a hulcaosztás. Ahhoz, hogy valaki hulcát kapjon, meg kell felelnie bizonyos feltételeknek – rendelkeznie kell már somers identitással. Vannak bizonyos iránymutatások azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent ez pontosan: legalább egy éve rendszeresen ellátogat a péntek esték alkalmával, aktívan részt vesz a Somer életében és részt vett három táborban. A hulca jelképezi mindazt, amit a szervezet képvisel.

Aki hordja, magára veszi az ideológiát, az értékeket, ezáltal a szimbolikus viselkedésformákat. A hulca megkapása beavatási rítus. A beavatáskor egyesével szólítják a hulcát kapókat és azt is, aki befűzi a hulcáját, be kell lépniük a chet alak közepébe. A Mádrih a beavatandóra adja a hulcát, majd a fehér cipőfűzőt átfűzi a gomblyukakon,

ezzel teljessé teszi a beavatást, mivel a cipőfűző önmagában szimbolizálja a három alappillért és a tíz parancsolatot. A hulca átadásával szimbolikusan is megkapják a szervezet egész ideológiáját. A befűző Mádrihok mindig adnak valami személyes útravalót is a beavatottaknak, amelyet csak ők hallanak. Ezáltal nagyon személyes kötődés alakul ki, és bár a kollektív rítuson mindenki részt vesz és mindenkiben elmélyül a közösségről való tudás, aki a hulcát kapja egy titkos, személyes beavatásban is részesül.

Étkezési szokások

Az á-zás az étkezések előtt megtartott rítus minden táborban. Mielőtt elkezdenénk enni, a kisujjakkal összekapaszkodunk és egy rövid, héber szövegű verset kántálunk: „Asrei Hais, Ochel Bakvis, Ochel Mazon, Bete Avon, Bete Avon, Bete Avon, Toda raba, bevakasa, echad, staim, salos, arba”, és az utolsó szónak bármit lehet kiabálni, ez egy nagy, artikulálatlan ordításba szokott olvadni. 

Valójában a rítus része nemcsak maga az á-zás, tehát a mondóka elmondása. Az étkezéshez kvucákban, csoportokban ülünk le. A Mádrihok, a kerenek, illetve segítőkész nagyobb gyerekek hordják az ételt a többieknek, de akik már addig megkapták, nem kezdhetnek még el enni, amíg nem lesz étel mindenki előtt – az á-zásnak az a lényege, hogy mindenki egyszerre lásson hozzá az evésnek, ezzel is erősítve az egyenlőséget.

Ikonikus programok

Ezek a programok kilépést jelentenek a szokásos keretből, ugyanakkor sűrítetten jelenik meg bennük a someresség egésze. Tökéletes alkalmat nyújtanak arra, hogy erősödjön a csoportkohézió, elmélyüljön az identitás, kialakuljon a bajtársiasság, továbbá megjelenjen és minden résztvevő számára átélhetővé váljon a someres értékrendszer. 

Példák:

  • Táborok 
  • Mozimaraton
  • Holdvilágtúra
  • Somer bál

Források:

  • Papp, R.: Vallásantropológia. In L. Boglár: A tükör két oldala (68–73 p.) Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2005
  • van Gennep, A.: Átmeneti rítusok. L’Harmattan. Budapest, 2007
  • Steiner Noémi: „A hulcád alatt ott van minden, ami kellhet” Kultúra és identitás a Hasomer Hacair ifjúsági szervezet szimbólumainak tükrében (szakdolgozat) www.somer.hu/ideologiai-kezikonyv/11/2

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink