fbpx

22. Someres terek

Szerző: | 2023. márc 15. | Ideológiai kézikönyv

A Hasomer Hacair Világmozgalom 2017. évi Veida dokumentumának fordítása

Meghatározás

A someres terek és szerkezet olyan fizikai és nem fizikai környezetet jelent, amelyben a tagok képviselni tudják értékrendjüket, ideológiájukat és a tnua (mozgalom) gyakorlatait. 

Hasomer Hacair Világmozgalomként valljuk, hogy a someres tereknek elő kell mozdítaniuk az erős, tudatos és őszinte kapcsolatok létrejöttét, amelyek kiteljesítik és fejlesztik az egyéneket (Tikun Adam), túl azon, amire önmagukban képesek lennének.

Továbbá a someres terekben kiteljesedett egyének képesek elsajátítani ezeket az értékeket és tetteikben, viselkedésükkel képviselni őket az egész világon (Tikun Olam). 

A someres tereknek szintén központi eszménye az ifjúság autonómia, amit mindig erősen hangsúlyozni kell. 

Gyakorlat

A someres terek akkor legeredményesebbek, amikor egyértelműen meghatározott szándékaik és céljaik vannak, amiket a közösség egyöntetűen megért. Habár az olyan központi tevékenységek, mint a peulák, szemináriumok és táborok tükrözik a kenek alapvető felépítését, ezen túl is fontos az olyan új someres terek létrehozása, amelyek kielégítik a résztvevők és a tágabb közösség igényeit. Ez lehetővé teszi a ken számára, hogy aktívabb és átfogóbb someres teret hozzon létre. 

Ráadásul fontos kapcsolat van az oktatási és politikai alapú someres terek, illetve a kvucák (csoport) intimitásán alapulóak között. A someres tereknek lehetővé kellene tenniük és bátorítaniuk az oktatási gyakorlatokat, miközben ösztönzik a kritikus párbeszédet és segítik az ellenkultúrák létrehozását biztonságos térben, ahol olyan témákat boncolgathatunk, amelyek a társadalomban tabuk. 

A Hasomer Hacair olyan demokratikus tereket alkot, amelyek mentesek a szexizmustól, rasszizmustól, az elnyomás és diszkrimináció egyéb formáitól, annak érdekében, hogy képviselje a nemi identitásukmiatt vagy rasszista alapon háttérbe szorított, kirekesztett csoportokat. 

Szocialista mozgalomként valljuk, hogy társadalmunkban a kapitalizmus fejlődése és általánossá válása az egyik oka az egyre intenzívebben érzékelhető elidegenedésnek. Ez főképpen az uralkodó oktatási rendszerben figyelhető meg, továbbá az egymással folytatott, egyre felületesebb kommunikációnkban. 

Sőt szembesülünk azzal a jelentős dilemmával is, hogy a modern technológia mindennapos jelenlétének növekedését miként dolgozzuk fel és hogyan adaptálódjunk hozzá. Ha a technológia használata mellett döntünk, rajtunk múlik, hogy azt mikor és hogyan tegyük, mégpedig úgy, hogy általa érvényesüljön az oktatásunk és hágsámánk (lásd lejjebb). Ugyancsak el kell döntenünk, hogy miként küzdjünk meg a someres térben a technológia egyénre gyakorolt hatásával. A Someresek adaptálódnak a modern társadalomhoz, hiszen mozgalmunk tevékenysége így tud releváns maradni, ugyanakkor álláspontot foglalnak a társadalmi és politikai trendek kifejlődésével szemben. A someres tereknek és szerkezetnek feladata egyensúlyt teremteni ezen ellentétes jelenséges között. Mindezt úgy kell tennünk, hogy ideológiánkkal és értékeinkkel megegyező, alternatív kultúrát hozunk létre. 

Következő programjaink