fbpx

23. Mentális egészség jó közérzet, önismeret és feminizmus

Szerző: | 2023. márc 15. | Ideológiai kézikönyv

A Hasomer Hacair Világmozgalom 2021. évi Veida dokumentumának fordítása

Mi, Someresek elhivatottan vállaljuk saját értékeinket, melyeket kritikusan közelítünk meg. Ez azt jelenti, hogy elveinket kritikával figyeljük és gondolkodunk róluk. Elveink tehát fejlődnek, változnak, ezáltal mozgalmunk ideológiáját mindig naprakész értékek határozzák meg. Arra törekszünk, hogy ezeket az értékeket a mindennapi életünkben is érvényesítsük és továbbítsuk barátainknak.

Someresként büszkék vállaljuk magunkat és a mozgalmunkat. Ez magában foglalja, hogy küzdünk önmagunkért, próbálunk túllépni a saját korlátainkon, kilépünk a komfortzónánkból, ugyanakkor jól érezzük magunkat és boldogan élünk. Ennek része az is, hogy szabadon kommunikálunk, és a tőlünk telhető legjobban próbálunk reagálni a bonyolult helyzetekre. Támogatjuk egymást, miközben önmagunk elfogadásán dolgozunk.

A Tikkun Adam (vagyis önmagunk és a világ megjavítása) mozgalmunk egyik központi értéke. Ahogy harmadik alapelvünk kimondja: „A Someres erősíti jellemét és törekszik a testi és szellemi és lelki teljességre.”

E három szempont (testi, szellemi és lelki teljesség) közötti egyensúlyozás során fontos tisztában lenni pedagógiánk korlátaival: senkire nem akarunk változást kényszeríteni, de alapot adhatunk a barátainknak, hogy megváltoztassák önmagukat és felismerjék a helytelen/káros viselkedést társaikkal és önmagukkal szemben.

Hiszünk abban, hogy a vitában kulcsfontosságú az átlátható és határozott kommunikáció. Ez azt jelenti, hogy elképzeléseinket nyugodtan és tisztelettudóan tudjuk kimondani. A nyugalom ragályos! Gondoljunk arra, hogy indokaink világosak legyenek, és megértsük a másokét is. Ha a vélemények eltérnek, legyünk készek a kompromisszumra, amennyiben az nem sérti mások szabadságát.

A Someres számára döntő fontosságú az értelmes emberi kapcsolatok kialakítása és a társadalmi interakcióban való részvétel. Létezik egy finom határvonal, amelyet minden kapcsolatunkban ki kell alakítanunk. Ez azt jelenti, hogy látnunk kell, a személyes kapcsolatainkban hol vannak a határok, amelyeket tiszteletben kell tartanunk. Ugyanakkor kell tudnunk megszólalni olyan helyzetekben, amikor úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene. Fontos, hogy ezekben a kapcsolatokban mindenki biztonságban érezze magát – mi is, a társaink is.

A someres kapcsolatok a tiszteleten és az egyenlőségen alapulnak. Ahogy a 6. alapelv mondja: „A Someres aktívan fejleszt és tart fenn olyan kapcsolatokat, amelyek szándékunktól függőek, szabadok és őszinték a kvucán és az egész someres közösségen belül. Vállalják a felelősséget, hogy gondoskodnak a barátaikról.”

Arra törekszünk, hogy egészséges kapcsolatokat alakítsunk ki, és arra ösztönözzük barátainkat is. Kapcsolataink egyediek, mert mozgalmunkban minden egyénnek van szerepe, és ezek a szerepek felelősséggel járnak. Ezeket minden helyzetben vállalnunk kell, mert hiszünk a Dugma Isit erejében. Példát mutatva tanítunk, és ez megnyilvánul minden someres kapcsolatban.

Tisztában vagyunk vele, hogy a közösségi média mindennapi életünk jelentős részét képezi. Ennek több jó és rossz oldala is van, igyekszünk elhatárolódni az esetleges gyűlölettől és mérgező hatástól, amit terjeszthet. Ezt azért tesszük, mert felismertük, hogy ez nagyon veszélyes lehet mentális egészségünkre. Másrészt úgy gondoljuk, hogy a közösségi média jó eszköz a barátok megszólítására, mozgósítására és a célközönségünk körében népszerű platformokon való jelenlétre. Ezenkívül úgy gondoljuk, hogy Someresként kötelességünk tájékoztatni mindenkit és népszerűsíteni ideológiánkat.

A mentális egészségi problémákat társadalmunkban részben stigmatizálják, részben tabunak tekintik és elhallgatják. Az oktatási intézményekben a témával kapcsolatban ismerethiány, félelem és pánik tapasztalható, és nincs, aki képviselje az ilyen problémákkal küzdőket. A Somer mozgalom felelőssége, hogy feltárja ezeket a stigmákat, és az érintetteket arra ösztönözze, hogy keressenek segítséget.

A járvány nyilvánvalóan óriási hatással volt mentális egészségünkre. Bár sokan úgy élték meg ezt az időszakot, mint az önmagunkra fordított minőségi időt, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a járvány negatív oldala dominált. A személyes veszteségek, a családon belüli erőszak és a nőgyilkosságok számának növekedése miatti depresszió nem vethető össze a járvány (esetleges) „jó oldalaival”. A mozgalom szolidaritást vállal mindazokkal, akiket érintettek a járvány következményei.

Someres körökben senkinek sem kell félnie attól, hogy kirekesztik a neme és a szexuális irányultsága miatt. Világviszonylatban a Someresek arra törekszenek, hogy a hetero-normativitás elveszítse jelentőségét. Someres közösségként és egyénekként vagyunk azok, akik megváltoztathatjuk a normákat és újrafogalmazhatjuk a korábban elfogadottakat.

A Hasomer kenjeiben a nemek közötti teljes egyenlőségre törekszünk, és arra, hogy a Somer mindenki számára biztonságos hely legyen. Életünk során aktívan küzdünk a nemek közötti egyenlőségért és a szexuális identitásuk miatt hátrányban részesülők életének javításáért. Feministák vagyunk, ellenezzük a nőgyűlöletet és a szexizmust. Hangsúlyozzuk az e témákkal kapcsolatos oktatás fontosságát is.

A feminista mozgalom eredményeit aligha lehet figyelmen kívül hagyni. A küzdelem azonban messze nem ért véget. Létfontosságú, hogy az eredményeket kontextusba helyezzük annak felismerése érdekében, hogy ha nem fordítjuk erőnket és befolyásunkat ifjúsági mozgalomként a nemek közötti egyenlőtlenség leküzdésére, az azt jelenti, hogy támogatjuk és újrateremtjük a társadalmunk nőgyűlölő normáit. A mozgalomnak nem csak a nemek közötti egyenlőtlenség elleni aktív küzdelemre kell fordítania erejét. Nem feledkezhet meg a Hánihokkal kapcsolatos szerepéről sem. A Hánihok ne olyan korban nőjenek fel, amelyben a patriarchális normákat kell követniük, inkább kívánatos, ha egy someres családhoz csatlakoznak, amelynek normája a tiszteleten, a tolerancián és az egyenlőségen alapul.

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink