fbpx

5. A Somer tízparancsolata

Szerző: | 2023. márc 13. | Ideológiai kézikönyv

Írta: Gergely Dávid, Hajdu Lili

Ismerkedés

Israel Ring: Gondolatok a Somer tíz parancsolatáról

Ha érdekel a téma, érdemes elolvasnod Israel Ring gondolatait a tízparancsolatról.

A legrosszabb dolog, ami történhet a fiatalsággal, hogy senki sem ültet el bennük valami fontosat. Ha a felnőtt csak középszerű választási lehetőségeket, szokványos problémákat tár eléjük. Ha a felnőtt, szülő vagy nevelő nem vállalja annak felelősségét, hogy olyan gondolkodásmódra világítson rá, ami a fiatalokat arra sarkallja, hogy értékeket ismerjenek fel és őszintén harcoljanak értük. 

Ez a fajta semlegesség arra buzdít, hogy ne avatkozzon senki a fiatalság lelki világába, s a irányítástól úgy fél, mint a pestistől. Ez a semlegesség nem nevel független és önálló gondolkodásra, csak efféle reakciókra: „Meg sem éri foglalkozni vele.”, „Mi ez az egész?”, „Felesleges a lelkesedés”, „Mindenkinek vagy igaza van, vagy sem.”

Az oktatás önsemlegesítése jelzi, hogy a társadalom már a saját létjogosultságában sem hisz. Minden egészséges társadalom, minden mozgalom, amelyik hisz a saját útjában (akár vallásos, akár nem) mindig kötelességének érezte, hogy a tagjait oktassa a saját meggyőződésére és céljaira. A fiataloknak feladatokra és élő példákra van szükségük. Ezek nemcsak gondolkodásmódok, hanem egyben érzelmi és akaraterő-tartalékok is. Termékeny és értelmes gondolatokat pozitív vagy negatív, de mindenképpen erős érzelmi hatások tudnak kiváltani. Az ember vagy teljes szívvel egyetért, vagy egyáltalán nem ért egyet. 

A mi mozgalmunk gyorsan megtanulta, hogy oktatási módszereinket a Hánihok életkorához kell igazítani. Nem kétséges, hogy 11-13 éves kiskamaszok egyértelmű irányítást várnak, nem pedig különböző problémák megoldását. Szeretnék, ha hasonló korú vagy náluk idősebb Mádrih vezetné őket. 

Ha tehát valaki meg akarja nekik tanítani a Somer parancsolatait, ne folytasson elmélyült beszélgetést minden parancsolatról. Viszont ha a Mádrih elkerüli a függetlenségük érdekében a „befolyásolásukat”, az vésse emlékezetébe, hogy a gyerekekre ható többi „befolyásoló csatorna” nem ennyire érzékeny. Naponta, évről évre új elképzelések, gondolatok és törvények születnek. A média, városi kultúra, az iskolák, szülők, gyerekkönyvek és gyermekneveléssel kapcsolatos, felnőtteknek szóló könyvek mind arra törekszenek, hogy befolyást gyakoroljanak a gyerekekre.

Ezáltal abszurd helyzet áll elő: egy érzékeny és megértő mozgalom visszafogja magát, nehogy pozitív nyomot hagyjon a „fiatal lelkeken”. Ezzel egy időben a fiatal lélek kemény procedúrán megy keresztül, amelyet durva és felelőtlen tényezők irányítanak. Ennek az eredményeként a lélek nem szabad lesz, hanem megnyomorított. Mi bizonyítja ezt? A nyugati kultúra „virágzó egészsége”.

Bárki is ismerteti meg először a fiatalabb korosztállyal a parancsolatokat, neki kell bemutatnia a kamaszoknak is, így megvizsgálhatják kritikus, független és érett fejjel is őket. Az ifjúsági szervezet a legjobb hely a független, közösség által formált gondolkodás elsajátítására. A saját, őszinte véleményének kifejtésén túl a Mádrih megteremti a kötetlen beszélgetés lehetőségét, amit még ösztönöz is a különböző vélemények bemutatásával. A 14-18 éves korosztály amúgy is a lázadás éveit éli, amikor kialakítja véleményét a valós és az vágyott értékekről. A Mádrih ilyenkor nehéz helyzetben van. Ha a mozgalom értékeit próbálja eladni mint az egyetlen lehetséges alternatívát, akkor kudarcot vall. Ellenben, ha megmutatja, hogy ezek az értékek biztosan kiállják a próbát, illetve ezek által ők fejlődhetnek, akkor sokat tud tehet az önálló gondolkodás, illetve a someres nézőpont elsajátításának érdekében. 

Legyünk őszinték! A Somer nem ifjúsági klub, irodalmi szalon vagy táncklub! A Somer úttörő mozgalom, amelynek az ár ellen kell úsznia, és amely segítő kezet nyújt azoknak, akik száműzve érzik magukat saját hazájukban a beteges materializmus, a gazdasági élősködés, a kétszínűség, a szép, de semmitmondó nyilatkozatok mögött megbúvó, a különböző vagyoni állapotú és származású emberek közti különbségeket tovább növelő szándékok miatt. Aki csak a saját szabadságára gondol, tettek helyett szívesebben bámulja a köldökét, és a fentieket unalmasnak véli, az nem való a Hasomer Hacairba.

A Somer tíz parancsolata

 1. A Someres az igazság embere és vigyázza is azt.

The Shomer*et is a person of truth that stand on their guard. 

 1. A Someres a zsidó nép szerves része, erősen kötődik Izraelhez. Kapaszkodik kulturális gyökereibe és úttörője zsidóságának.

The Shomer*et is an integral part of the Jewish people and strongly connected to the State of Israel. They are rooted in their culture and is a chalutz*a of our Judaism.

 1. A Someres értelmet talál a munkában, és egy olyan világért küzd, ahol a munka kifejezőeszköze a kreativitásnak és a szabadságnak.

The Shomer*et finds meaning in their relationship to work and fights to create a world where labour is a productive expression of human creativity and freedom. 

 1. A Someres politikailag aktív és mintaképe a szabadságra, egyenlőségre, békére és szolidaritásra való törekvésnek.

The Shomer*et is politically active and a forerunner in the pursuit of freedom, equality, peace and solidarity. 

 1. A Someres elkötelezett tagja közösségének, aki társaival küzd a társadalom előrehaladásáért és hirdeti a someres értékeket.

The Shomer*et is a committed chaver*a that works jointly with others, struggles for the progress of society and promotes Shomeric values. 

 1. A Someres tudatosan építi őszinte és szabad kapcsolatait csoportján és a Somer közösségén belül. Odafigyel és törődik társaival. 

The Shomer*et actively develops and maintains relationships which are intentional,free and honest within the kvutza and the whole Shomeric community. They take the responsibility to look after their chaverim*ot.

 1. A Someres tiszteli és óvja a természetet; megismeri azt, megtanulja, hogyan éljen benne. Fenntarthatóságot gyakorol.

The Shomer*et respects and cares about nature; they get to know it, learn how to live within it and act in accordance with sustainable practices.

 1. A Someres bátor, független, kritikusan gondolkodik és eszerint cselekszik.

The Shomer*et is courageous, independent, thinks critically and takes initiative accordingly.

 1. A Someres fejleszti önmagát, törekszik a fizikai, mentális és szellemi teljességre.

The Shomer*et strengthens their character and strives towards physical, mental and spiritual wholeness. 

 1. A Somerest az ésszerűség vezeti és felelősséget vállal a tetteiért. Személyével példát mutat.

The Shomer*et is led by their reason and takes full responsibility for their actions. They set Dugma Ishit.

* A politika szó eredeti jelentése: közélet, ebben az értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, politizál. A kifejezés az ókori görög városállamok (poliszok) nevéből ered. A politika ebben az összefüggésben: a csoporton belüli döntéshozási folyamat.

A parancsolatok elsajátítása

Azt gondoljuk, hogy a parancsolatokat, akkor lehet a legjobban betartani, ha az ember elsajátítja őket. Fontos, hogy elgondolkodj azon, számodra mit jelentenek az egyes parancsolatok, miként tudod őket beépíteni a saját életedbe. Biztos vannak olyanok, amelyekkel jobban egyetértesz, mint a többivel és ez nem is baj! 

Ha szeretnéd megvizsgálni, hogy a te életedben miként jelenhetnek meg ezek a parancsolatok, akkor javasoljuk, hogy gondolkodj el a következő kérdéseken parancsolatonként.

 • Mit jelent számodra ez a parancsolat?
 • Egyetértesz vele?
 • Miként jelenik meg jelenleg ez a te életedben? (Ha megjelenik.)
 • Ha nem értesz vele egyet, mi zavar benne? Át tudod fogalmazni úgy, hogy azonosulni tudj vele?
 • Ha jelenleg nem jelenik meg az életedben ez a parancsolat, szeretnéd, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kapjon?

22. Someres terek

Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global Menu x Global...

Következő programjaink