fbpx

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ – MSHE

Szerző: | 2023. márc 13. | Beszámolók

Magyarországi Somer Hacair Egyesület
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!

Ezúton értesítem az Egyesület Tisztelt Tagtársait, hogy
Egyesületünk
2023. április 14-én 17.00 órai kezdettel rendes
közgyűlést tart. Regisztráció 16.30 órától.

A közgyűlés helyszíne:
MERKAZ
1061 Paulay Ede utca 1.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Megnyitó, határozatképesség megállapítása.

2. Közgyűlés tisztségviselőinek (közgyűlést levezető elnök,
jegyzőkönyvvezető, 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő, 3 fő
szavazatszámláló bizottság) megválasztása. (Nyílt szavazás,
egyszerű szótöbbség.)

3. Napirendi pontok ismertetése. (Nyílt szavazás, egyszerű
szótöbbség.)

4. Az egyesület elnökének beszámolója a 2022-es év feladatainak
végrehajtásáról.
Szavazás a beszámolóról. (Nyílt szavazás, egyszerű
szótöbbség.)

5. Az egyesület gazdasági vezetőjének beszámolója a 2022-es
pénzügyi évről, közhasznúsági beszámoló.
Szavazás a 2022-es év gazdálkodásáról. (Nyílt szavazás,
egyszerű
szótöbbség.)

6. 2023.évi költségvetési terv elfogadása. (Nyílt szavazás,
egyszerű
szótöbbség.)

7. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2022-es évben végzett
tevékenységükről.
Szavazás a beszámolóról. (Nyílt szavazás, egyszerű
szótöbbség.)

8. A 2024. évi programterv ismertetése. (Nyílt szavazás, egyszerű
szótöbbség.)

9. Tájékoztató a tagnyilvántartással kapcsolatban

10. Teljes tisztújítás. Szavazatszámláló tagok megválasztása (ha van ilyen, pl.: Az Elnök, a Titkár, a Gazdasági vezető, két elnökségi
tag, mindkét póttag, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és
két tagjának mandátuma lejár. A tisztségviselők személyére
bárki helyben
javaslattal élhet. Jelöltek elfogadása (Nyílt szavazás, egyszerű
szótöbbség.))
11. Szavazás. (Titkos szavazás, egyszerű szótöbbség.)
12. Eredményhirdetés az egyesületi tisztségviselők
megválasztásáról.

13. Egyebek.


Tájékoztatom a tisztelt Tagtársakat, hogy a közgyűlés akkor
határozatképes, ha azon az Egyesület szavazásra jogosult tagjainak
több mint fele jelen van (ideértve azt az esetet is, ha a szavazásra
jogosult tag magát meghatalmazott útján képviselteti).
Tájékoztatom a tisztelt Tagtársakat, ha a közgyűlés
határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és
legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívjuk össze.
Ebben az esetben a megismételt közgyűlés időpontja:

2022. április 24. 17.00 óra.
Regisztráció 16-30 órától.
Helyszíne:
MERKAZ
1061 Paulay Ede utca 1.


Budapest, 2023.03.13

Üdvözlettel:

Bedő Márton István
elnök
Magyarországi Somer Hacair Egyesület

22/23 Oktatási terv

Éves téma: Tikun Olam, Tikun Adam Téma általános kifejtése: Sok részével már külön is foglalkoztunk, most azonban egy...

Pénzügyi beszámoló 21/22

Pénzügyi beszámoló 21/22

A Somer (Hasomer Hacair Magyarország Zsidó Ifjúsági Mozgalom) legális entitása A Magyarországi Somer Hacair Egyesület...

Következő programjaink