fbpx

23/24-es Oktatási terv

Szerző: | 2023. szept 7. | Uncategorized

Éves téma: Zsidó Terek

A teljes, forrásokkal és kifejtésekkel ellátott dokumentum itt található.

Téma általános kifejtése:

Életünket folyamatosan kapcsolódások határozzák meg. Egyrészt, embertársainkhoz, akikkel különböző viszonyokat tartunk fent. Másrészt pedig a tereinkhez: ahol élünk, ahova járunk dolgozni, ahol szórakozunk, ahol segítenek rajtunk, ha baj van, és végül, ahol majd – reméljük, minél hosszabb és tartalmasabb élet után – eltemetnek minket. Az idei oktatási program ezekre a terekre fókuszál: több megközelítésből is körbejárjuk a témát, az egyéni szinttől a csoportok felé haladva, a kicsi mikroközösségek tereitől a globális szintig. A modern világ egyszerre tette minden eddiginél könnyebbé a kapcsolódást, és nehezítette meg a terek folyamatos tágulásával és gyakran kontrollálhatatlan növekedésével. A terek rendkívül fontosak az életünkben, hiszen minden nagyobb eseményhez, találkozáshoz a személyek mellett tereket is tudunk csatolni. Nem véletlen, hogy a kivel és a mikor mellett a harmadik kérdésünk mindig az, hogy hol

Az év során nemcsak fizikai terekről lesz szó, hanem kitekintünk szakrális és virtuális terek felé, összekapcsolva a közösséget az ezekről szerzett tapasztalataikon keresztül.

Szóval: kivel? Chanichokkal és madrichokkal. Mikor? A 2023/24-es évadban. Hol? A Somerben. Mert a Somer is egy tér, ami összeköt mindannyiunkat.

Altémák:

 1. Someres tér
 2. Családi tér
 3. Zsidó negyed
 4. Politikai tér
 5. Jócselekedetek terei
 6. Nemzetközi Somer
 7. Izrael
 8. Terektől megfosztva
 9. Virtuális tér

Someres tér

A Somer egy tér, ami összeköt mindannyiunkat. Itt tudunk kötődni egymáshoz, találkozni, beszélgetni, vitázni, tanulni. És alakítani. Mert a Someres teret mi alakítjuk és tesszük olyanná, amilyenné szeretnénk, hogy váljon. Az idei témák közül erre van a legnagyobb ráhatásunk, hiszen magunk formáljuk. Ha felvesszük a Hulcát, mindenki tudja, hogy összetartozunk. Mi köt minket még össze a Someren kívül? Miért fontos (ha fontos egyáltalán), hogy kapcsolódni tudjunk egymáshoz a Someren keresztül? Hogyan határoz ez meg minket? Milyen hatással vagyunk egymásra, és milyen hatással vagyunk a Somerre? Mi a különbség saját hétköznapi és Someres létünk között? Milyen következménye van annak, hogy a Somer nem csak szellemi közösség, hanem fizikai kivetülése is van: hogy van egy hely, ahol találkozni tudunk?

Családi tér

Szocializációnk szempontjából a család az egyik legfontosabb közös terünk, hiszen születéskor ez az első, amibe megérkezünk. A zsidóság mint közösség, vallás vagy származás is jelen lehet és gyakran már a kezdetekkor is kiemelt jelentősége van a családon belül. Hogyan jelenik meg a zsidóság a családon belül? Jelen lehet többféleképpen is egy családban? Mennyiben vesszük át a felmenőinktől a zsidó szerepet a családban? Mennyiben változhat az egyéni identitásunk a családunkal?

Zsidó negyed

A múlt században több város területén belül jöttek létre zsidónegyedek, ahol a zsidóság nem csak lakhely szintjén volt jelen, hanem szakrális kivetüléseken keresztül is – zsinagógákat építettek, saját sakterjük volt, mikvéjük, számtalan olyan dolog, ami jellemző a zsidóságra és egyedivé is teszi őket. A zsidó negyedeknek éppen az volt az érdekessége, hogy ezeken a területeken mindezek egyszerre voltak jelen, nem a város több pontján szétszórva. Mi lehetett ennek a jelentősége az élet megkönnyítésén túl? Mi a jelentősége, egyáltalán van-e jelentősége most? 

2 ok: 

 • vallási törvények, megkövetelték a zárt életet
 • biztonság
  • Sokkal könnyebb volt megvédeni magukat, ha egy helyen voltak

Politikai tér

A zsidók jelenléte a politikai térben három szempontból is izgalmas. Egyrészt, a politikai múlt: például a 19-20. század fordulóján történt döntések, az első világháború ideje alatti zsidó politika. Másrészt, fontos beszélnünk a zsidó politikai tér jelenéről is, a megjelenő új irányzatokról (pl. chabad, neológia és ortodoxia kettéválása). Harmadrészt a politikai térben fontos közösen gondolkodnunk a politikai jövőről is, mit és hogyan lenne érdemes a zsidó politikának képviselnie. Érdekesség, hogy sok hasonlóságot lehet felfedezni a jelenkor politikai vitái és a hevruta között. Mi lehet ennek az oka? Hogy érdemes politikai témákról megnyilvánulni és vitázni?

 • Emancipáció
  • Nem voltak egyenlő jogaik, nem vehettek részt a politikában
  • 19-20 században lehettek hatással a
 • Emancipáció után
  • Cionizmus
  • Politikusok
   • Abraham Joshua Heschel
  • Egyenlő jogok -> alkalmazkodni kell
  • Neológia Ortodoxia kettéválása, rabbik nem egyetértése
 • Mai politika
  • Ortodoxia
  • Neológia út keresése
  • Chabad
 • Zsidó gondolkodás
  • Fel lehet szólalni a hatalom ellen (Mózes, Egyiptom)

​​Jócselekedetek terei

A zsidóság része a világ jobbá tételének gondolata. Ennek fontos eszközei a micve mellett a különböző fizikai terek: kórházak, szeretetotthonok, temetők. A micve mint központi gondolat, nagyon fontos, hiszen ezen keresztül tudjuk segíteni embertársainkat vagy akár magunkat is, hogy jobb emberré váljunk. Nektek mik a legfontosabb jócselekedeteitek? 

 • Gemilut hasadim – jó cselekedetek
  • beteglátogatás
  • vendégfogadás
  • foglyok kiszabadítása
 • Adományozás
  • Rambam piramis

Nemzetközi Somer

A Somer a zsidó fiatalok egyik fontos közösségi szervezete, ami egy olyan teret biztosít, ahol lehetőségünk van találkozni, tanulni egymástól és egymásról. A nemzetközi Somer számtalan olyan programot és keretet kínál, ahol a fiataloknak lehetőségük van elmélyedni saját zsidóságukban és közelebbről megismerniük, megélniük azt. Neked mi a legfontosabb a Somerben? Szerinted mi értelme van egymástól tanulni? Szívesen találkozol más országbeli Someresekkel? Argentína, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, USA és Kanada, Chile, Franciaország, Németország, Magyarország, Izrael, Olaszország, Mexikó, Uruguay, Hollandia, Svájc, Venezuela – ezek a nemzetközi Somer terei.

Izrael

Izrael a zsidóság legfontosabb helye. Megalakulása és mindennapi fennmaradása rendkívül nehéz és körülményes munka, hosszú ideje dilemmákat okoz. Vajon miért éppen ezt a területet jelölték ki maguknak a megalapításra? Mik a megalapítás körülményei? Miért fontos egyáltalán, hogy rendelkezzünk kulturálisan és vallásilag meghatározó terekkel? Jó helyen van Izrael, ahol van, vagy jobb lenne máshol? Ha igen, hol, és miért Uganda környékén? Mi a jelentősége annak, hogy Izrael nemcsak a szakrális síkon létező ország, hanem saját nyelve, kultúrája, szabályrendszere van? Milyen kérdéseket vet ez fel?

Terektől megfosztva

Idén lesz a varsói gettólázadás 80. évfordulója. Különös jelentőséggel bír ez, hiszen az akkori felkelést Someresek vezették. Mi implikálta a lázadást? Mi a jelentősége egy ilyen felkelésnek? Az elmúlt hetekben sok szó esett különböző terekről – milyen lenne, ha ezeket elvennék tőlünk? Ha megszokjuk, hogy valami van, sokkal fájóbb lesz a hiánya, amikor már nincs. Fontos, hogy megemlékezzünk a holokausztról? Ha igen, miért, ha nem, miért nem? 

 • Jövőre 81 lesz
 • Magyar gettók-deportálások 80 évforduló
 • Üvegház – vadász utca – menlevelek

Virtuális tér

Napjainkban a legnagyobb tér, amin keresztül kapcsolódni tudunk egymáshoz,a  virtuális tér. Folyamatos bővülés, növekedés és fejlődés jellemzi, mely amellett, hogy megkönnyíti a kapcsolattartást, óriási távolságokat is képes teremteni az emberek között. Mi lehet a különbség virtuális és fizikai tér között? Milyen jelentősége van a modern kultúrában? Mit jelent ez a zsidóságunk és az ahhoz való kapcsolatunk szempontjából? Könnyebbé vagy nehezebbé tette az emberek egymáshoz való kapcsolódását?

 • Covid előhozta az online imádkozást
 • Lehetünk-e csak online térben
 • Beleszámít-e a minyenbe

 

Elkezdődött a költözés!

Elkezdődött a költözés!

Az elmúlt hetekben elkezdtük szervezni a költözésünket és egyre több holminkat vittük át a Bálint Ház pincéjébe, új...

Funkyzeit ’24

A Hulcaavató ceremóniánkon közösen újra alkottuk a 2013-as Funkyzeit videónkat! 😜 Ha érdekel a 2013-as verzió is,...

Következő programjaink