fbpx

Amit tudni érdemes

Kik vagyunk?

A Somer egy lendületes, igényes, jó hangulatú zsidó ifjúsági szervezet, melynek célja bevonni a fiatalokat egy olyan közösségbe, ahol saját korosztályukkal tapasztalhatják meg a színvonalas szórakozás, és a szórakoztató tanulás nyújtotta élményt. Foglakozásaink (peuláink) során az informális oktatás eszközeivel, kreatív módszerekkel érjük el, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek a körülöttük lévő világ megértéséhez, egymáshoz, és a zsidó kultúrához. Viták, beszélgetések során tanulnak meg egymással kommunikálni, véleményt alkotni, érvelni. Tevékenységünkkel igyekszünk bevonni a fiatalokat a magyar zsidó közösségi életbe, hogy annak aktív tagjai lehessenek igényeiknek megfelelően. Alapvető fontosságú értékeket közvetítünk a fiatalok felé, amelyek a mai világban már kevésbé hangsúlyosak, és amelyek elsajátítása utat mutathat nekik saját identitásuk kialakításában. Ezekből a későbbiek során az élet minden területén építkezhetnek. Legfőbb oktatási irányelveink közé tartozik a szociális érzék fejlesztése: a nyitottság, a tolerancia, egymás elfogadása, az együttműködési készség fejlesztése. Szeretnénk elérni, hogy tágabb látókörből, különböző nézőpontokból közelítsék meg azokat a kérdéseket és kihívásokat, amelyekkel szembesülnek. Fontosnak tartjuk, hogy teret adjunk kreativitásuknak, megnyilvánulásaiknak. Olyan lehetőségeket kínálunk, amelyek segítségével egy erős közösség tagjává válhatnak és megtalálhatják helyüket a világban.

Hogy működünk?

Pénetekek:Év közben minden péntek este találkozunk a Somerben, ahol különleges módon, kaláccsal és kakaóval fogadjuk a Sábátot. Az egyes alkalmakra vezetőink (madrichjaink) igényes peulákkal és egyéb szórakoztató programokkal készülnek. A peulák olyan foglalkozások, amelyeken az informális oktatás módszereivel játékosan, élmények és tapasztalatok segítségével tanítunk a zsidóságról, a minket körülvevő világról, értékekről. A foglalkozásokat képzett vezetőink tartják a korcsoport sajátosságainak és igényeinek megfelelően.

Különleges programjaink: Év közben nem csak peulájink, egyéb programjaink is vannak. Ezek közé tartozik a Holdvilágtúra, a Bál, az ünnepek hagyományőrző ünneplése és a Mozimaraton. Ezekről bövebben a Programok menüpont alatt olvashatsz./ A Holdvilágtúra egy hatalmas közösségi élmény, egy egész éjszakán át tartó túra, amely célállomásán bográcsozással pihenünk meg. A Bálon különféle társastáncokkal, különleges öltözettel, jó zenékkel töltjük az estét. A Mozimaratonon éjszakéba nyúlóan vetítünk különböző műfajú filmeket több teremben. Ezek a különleges esték még változatosabbá teszik a someres évet.

Táborok: Évente három tábort szervezünk az iskolai szünetekben. Táborainkban a peulákon kívül rengeteg egyéb programmal is készülünk: csoportos játékok, hóra (tánc), ének, sport, kirándulás, esténként fergeteges programok. Táborainkban a tőlünk megszokott színvonalat biztosítjuk, miközben a gyerekek életre szóló tapasztalatokat, élményeket, barátokat szereznek.

Kik a vezetőink?

A Somerben a csapatmunka fontos érték, amelyre a vezetők tevékenysége is épül. Vezetőink (madrichjaink) egy másfél éves intenzív képzésen vesznek részt. A képzés során elsajátítják az informális oktatás módszereit, a gyermekpszichológia és a kommunikáció alapjait, gyakorlatot szereznek a csoportok formálásában és a zsidó oktatásban. A képzés fontos része a csapatépítés, megtanulnak együtt dolgozni, értékeikkel és ismereteikkel kiegészítik egymást a hatékonyabb és gördülékenyebb munka érdekében. A Somer egyik fontos építőköve, hogy fiatalok oktatják a fiatalokat. Módszereink is erre épülnek, fontos számunkra a példamutatás (dugma ishit), a formalitásból való kilépés, a tudásunk és saját élményenk közvetítése, amely attól válik hitelessé, hogy korban közel állunk tagjainkhoz. Vezetőink az informális oktatás eszközeivel dolgoznak, amely alapja a tapasztalati és játékos tanulásnak, fejlődésnek. Célunk, hogy továbbítsuk az értékeket, élményeket és tudásanyagot, amiket mi szereztünk a Somerben és a Someren kívül.  A Somer nemzetközi szervezet, ezért vezetőink a külföldi szemináriumok alkalmával folyamatosan bővítik a tudásukat, újabb és újabb nézőpontokat kapnak és megújuló módszereket sajátítanak el.

Kiket várunk?

A Somer tagja bárki lehet, aki nyitottsággal és érdeklődéssel fordul a zsidó kultúra és értékrend felé, és szeretne egy jól működő, dinamikus közösséghez tartozni. A Somerben négy korcsoport működik annak érdekében, hogy a fiatalok a saját korosztályuk igényeinek megfelelően szerezhessenek tudást, tapasztalatot. Az egyes korcsoportok önmagukban is működő pici közösségek a someres közösségen belül. A korcsoportok élén két madrich áll, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a csoport alakulását, változását és programjaikat ehhez mérten igazítják. A korcsoportok izraeli someres kibbutzok neveit viselik: Parparim, Kivsza, Leviatan és Zorea. A Parparimosok a Somer legfiatalabbjai, ők képviselik a 6-10 éves korosztályt. Náluk a középpontban a játék áll, valamint a közeledés a zsidó kultúrához és értékrendhez. A Kivszások 10-13 évesek, az ő foglalkozásaik során már hangsúlyosabb a beszélgetés, a vita, a szerepjáték. A Leviatan a 13-15 évesek csoportja, náluk nagyon változatos módszereket alkalmazunk, az önálló véleménykifejtés még nagyobb szerepet kap, ugyanakkor a játék is megjelenik. A Zoreában a 16 évnél idősebb fiatalok találkoznak, náluk az egymással való kommunikáció és véleménycsere a legjelentősebb. Rájuk az információáramlás, a nagyon tág nézőpontúság a jellemző – változatos zsidó és világi témákkal.

Mikor?

A kisebbeket (Parparim és Kivsza) hattól, az idősebbeket fél nyolctól várjuk szeptembertől júniusig minden pénteken.

Miért a Somer?

A Somerben mindenki megtalálhatja a saját igényeinek megfelelő kikapcsolódást. A fiatalokat különleges hangulatú esték fogadják, amely lehetőséget ad arra, hogy számos barátot és ismerettséget szerezzenek, miközben igényesen szórakoznak, tanulnak, tapasztalatokat szereznek. A zsidó közösség szerves részévé válhatnak egy lendületes csapat tagjaként. Szerezhetnek nemzetközi kapcsolatokat, élményeket, és magukévá tehetik a someres életérzést. Someresnek lenni nem egy péntek esti fellángolás, hanem egy olyan világszemélet, amely egy életen át elkísér. Az itt átélt élmények, tapasztalatok az élet minden területén segítik és előre viszik a Somerest. Szeretettel várunk péntekenként a Somerben!

Elérhetőségek:

Izreali Kulturális Intézet

Paulay Ede utca 1.

Ilan Sagiv program koordinátor