fbpx

Non-formális oktatás

A Hasomer Hacair szervezetében non-formális oktatási módszereket alkalmazunk.

A non-formális, avagy nem formális oktatás az iskolarendszeren kívül valósul meg és nem zárul számonkéréssel illetve végzettséggel. Ezen tanulási területen, ellentétben a megszokott iskolai formával, nincsen hierarchia a diák és az előadó között, minden résztvevő horizontális kapcsolatban van egymással, tehát nincsenek alá- fölérendeltségi viszonyok. A résztvevők együtt járulnak hozzá a képességek fejlesztéséhez és a tudás tágításához.

A non-formális oktatás keretein belül történő események, nem kötelező jellegűek, a résztvevők belső motivációjára épül. A középpontban a diákok állnak, ők is formálják és alakítják az alkalmak menetét az előadókkal együtt. Nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitásra és a demokratikus keretek között megvalósuló, cselekvésen alapuló tanulásra. Ezek mellett az egész folyamat szervezett és pedagógiai célja van. 

A non-formális tanulás alkalmával nagy hangsúly kerül a résztvevők egyéniségére is, e köré építik és alakítják a szervezők a folyamatokat, módszereket.

De hogyan is néz ki Somerben ez a gyakorlatban?

Az első szembetűnő különbség az iskolákban zajló formális oktatáshoz képest, hogy a résztvevők, mind egy körben ülnek, ezzel is jelezve, hogy mindenkinek a véleménye és ötletei egyaránt értékesek. A kisebbek esetében a tanulási folyamat teljes mértékben játékosan valósul meg. Rengeteg olyan módszert építünk be, amivel élvezetessé tehetjük a gyerekek számára az információ szerzést, és az alkalmak hosszát is az adott korosztályhoz igazítjuk. Fontos számunkra, hogy a gyerekekben erősítsük a kritikus gondolkodásra való képességet, és hogy támogassuk az önálló véleményalkotást. 

Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a gyerekek életében legyen egy olyan hely, az iskolán kívül, ahol szervezett keretek között, de mégis szabadon, a saját igényeik szerint tanulhatnak és beszélgethetnek, olyan témákról amik valóban érdeklik őket. 

Az iskolai keretek között sajnos nem mindig van lehetőség arra, hogy vita alakulhasson ki. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak érvelni és meghallgatni egymást, így lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezeket a képességeket elsajátíthassák és gyakorolhassák. 

Mi magunk a személyes példamutatást mindig szemelőtt tartva veszünk részt a foglalkozásokon. Ez azt jelenti, hogy mindennel amit a gyerekek előtt teszünk, igyekszünk jó példát mutatni számukra, így mi is aktívan részt veszünk a feladatokban és párbeszédekben. Ezeket a szükséges mértékben irányítjuk is, és előrelendítjük ha igény van rá. 

A non-formális oktatás tehát, nem az iskola helyett, hanem azt kiegészítve igyekszik egy olyan teret biztosítani a gyerekek számára, ahol szabadon kérdezhetnek, megtanulhatnak csapatban dolgozni és új ismereteket szerezhetnek, mindezt az egyéni és életkori sajátosságaik figyelembevételével és tiszteletben tartásával.