fbpx

Somer-Magyar Szótár

Madrih

A mozgalom ifjúsági vezetői. A madrihok azok, akik a Somert összetartják, megszervezik, kitalálják, megírják és meg is tartják a programokat, peulákat. Emelett szavazati joggal rendelkeznek a madrihgyűlések fontos döntéseiben.

Képzős

Aki szeretne a Somerben Madrih lenni, annak részt kell vennie egy módszertani és ideológiai képzésen. Az éppen aktuálisan képzésen résztvevőket nevezzük képzősnek.

Fesztivál

A fesztiválok tematizált programsorozatok, ahova igyekszünk vendégeket, szakértő előadókat meghívni, hogy tőlük tanuljunk az adott témáról. Más szervezetek tevékenységét ismerjük meg és ők is a miénket. Vannak ezek között olyanok, amin egy bizonyos korcsoport vesz csak részt.

Zmán Kvucá

Héber kifejezés, jelentése csoport idő. Havonta egy alkalommal a csoporttársak és a madrihok együtt döntik el mire használják fel a közös idejüket. Ezeken a programokon jobban megismerhetik a résztvevők társaikat és önmagukat is! A közös játékoktól kezdve a nagy problémákat feloldó lelkizésig itt minden a csoportról szól. A foglalkozás nagy szerepet játszik abban, hogy egy összetartó csoport alakuljon ki.

Hulca

A someresek „egyenruhája“. Kék vászonból készült, hosszú ujjú ing, melyet jellegzetes fehér madzag (általában cipőfűző) köt össze gombok helyett. Szimbolikus jelentéssel bír, minden someres eseményen ezt viseljük.

Mifkad

Héber szó, jelentése a számlálás. Egy ceremónia, ami cserkész és katonai hagyományokból eredezik. Záró és nyitó ceremónia. Ünnepélyes, elénekeljük az izraeli himnuszt, beszédek hangzanak el. A legmeghatóbb pontja a mifkadnak a hazakolás. Ennek során a somer jelmondatát ismételjük el háromszor, minden alkalommal egyre hangosabban. Ez a jelmondat a következő: Somrimot házák! Házák VeÁmác! A someresek erősek! Erősek és bátrak!

Ros Ken

Ő a madrihok madrihja, ő felel mindenért amit a madrihok csinálnak.  Ha lenne névjegye, akkor azt írhatná a neve alá, hogy a Somer programigazgatója vagy azt, hogy főmardih.

Memuna

A Somer ígéretet tesz, hogy közege biztonságos, ahol mindenki önmaga lehet és ezt társai elfogadják. Hogy ez a gyakorlatban is megvalósulhasson, a Memuna ennek feltételeit folyamatosan figyeli és őrzi. Ő felelős azért, hogy a sértéssel, bántalmazással, zaklatással kapcsolatos ügyekben felelősen, gyorsan és biztonságosan járjon el, legyen ennek forrása belső vagy külső (otthon, iskola). Feladata, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a a biztonságos környezet feltételei rendelkezésre állnak gyerekek és a mozgalom vezetői részére, valamint ennek megsértésekor ő teszi meg az első lépéseket.

Sáliáh

Ez a szó eredetileg izraeli küldöttet jelent, akit a Világmozgalom Magyarországra delegál. A Sáliáh a mindenkori vezérigazgató, törzsfőnök, apa/anya szerepét tölti be. Feladata elsősorban technikai jellegű, ő a felelős a Somer teljes működéséért.

Tábor

A mély beszélgetések és tanulások mellet közös cserkész és szórakoztató kalandokba keveredünk. A közös foglalkozásokon egymástól tanulhatunk a korcsoporttól függetlenül. Emellet megismerjük és beszélgetünk a mozgalom értékeiről. Nem utolsó sorban lehetőségünk van ismerkedni a zsidósággal, kialakítani és megélni zsidó zsidóságunk.

Hátikvá

Izraeli himnusz. A szó jelentése: remény. Minden eseményünkön elhangzik a mifkad keretein belül.

Hasomer Hacair Világmozgalom

 A Somer egy nemzetközi mozgalom tagja, amit 1913-ban alapítottak az akkori Galícia területén. Manapság világszerte 26 országban található meg. Jelen pillanatban összesen 40 kenben működik a mozgalom.

Hádráhá

A Madrihképzésre használt héber fogalom.

Mázkirut

A Mázkirok testülete.

Hánhágá

A somer vezetősége. Magában foglalja a Sáliáhot, a Ros Kent, a Ros Hinuhot és a Mázkirt.

Hágsámá

Jelentése: a someres önmegvalósítás. Az a folyamat, ami során elérjük a somer által kitűzött célokat, megvalósítjuk a számunkra ideális világképet.

Háluc

Jelentése úttörő.

Hánih

A somerbe járó gyerekek, fiatalok. Három korcsoportot alkottunk nekik, ezek: Leviatan- legidősebbek, Kivsza, Parparim- legkisebbek. A programok nagy részén a korcsoportjaikba osztva vesznek részt.

Peula

Havi egy peulán tudsz majd részt venni nálunk! Ezek korcsoportok szerint elkülönülnek. Minden hónapnak van egy témája a szervezetben, ezeket a témákat és a hozzájuk kapcsolódó dilemmákat dolgozzuk fel, érthető és játékos formában.
3 korcsoportunk van: Leviatan- legidősebbek, Kivsza, Parparim- legkisebbek.

Nagyprogram

Minden hónapban egyszer egy nagyprogrammal is készülünk. Ezeken a foglalkozásokon a Somer apraja nagyja együtt tölt időt! Nagyon fontos számunkra, hogy azokat is ismerjétek, akik nem a ti korcsoportokba tartoznak és egy igazi összetartó közösség legyen a kenen belül!

ÁÁÁÁÁÁ-zás (Asztali “áldás”)

A Someresek saját asztali áldása. A célja, hogy mindenki megvárja egymást az étkezés elkezdésével. 

Szövege: Ásré Áis, Óved Bákvis, Óhe Mázon, Bete Ávon, Bete Ávon, Bete Ávon, Todá rábá, bevákásá, ehád, stájm, sálos, árbá: és itt mindenki azt mondja, amit akar (példának okáért: kecske, negev, möür, dinnye, tehát értelmes összefüggést nélkülöző artikulálatlan kiáltás, vendéglátóink gyakori nagy örömére).

Ken

Héber szó, jelentése fészek. Ez a hely, ahol minden programunk megtartásra kerül. A mozgalom otthona. Jelenleg az IKI (Izraeli Kulturális Intézet) és a JCC Budapest – Bálint Ház ahol a programjainkat tartjuk, de hamarosan saját hellyel is büszkélkedhetünk.

Ros Hinuh

A Somer oktatási vezetője. Feladata a mozgalom ideológiai hátterének és az oktató tevékenység színvonalának biztosítása, a madrih képzés és a madrihok továbbképzésének felügyelete.

Mázkir

A mázkir szerep legalább annyira fontos, mint a Ros ken vagy a Ros Hinuh. A mozgalom külföldi kapcsolattartója. Rendszeresen találkozik online a többi ország képviselőivel. A Mázkirok szervezik a nemzetközi szemináriumokat is.

Ros Keset

Megbizonyosodik arról, hogy a someres környezet alkalmas és elfogadó, ezáltal minden tagunk identitása ki tudjon teljesedni. Az témában esetlegesen felemrülő konfliktusokat kezeli. Ha szükséges érzékenyítő, oktató programokat tart. A nemi és szexuális szabadságért és biztonságért felelős a kenben. Az ezzel küzdő hánihokat támogatja.

Somer

 A mozgalom beceneve. Teljes nevünk: Hasomer Hacair. A Somer egy több mint 100 éve létező nemzetközi zsidó ifjúsági mozgalom , mely zsidó cserkész szövetségként indult a XX. század elején. Legfőbb célja, hogy a következő generációt a judaizmus mellett szolidaritásra és aktivitásra tanítsa, illetve közösségi élményt nyújtson, már nem csak a 18 év alatti korosztálynak, de hamarosan fiatal felnőtteknek is.

Sinsin

Izraeli küldött, aki mielőtt bevonul katonának, egy évig önkénteskedik egy európai országban. Magyarországon általában 2 sinsin van, az egyikőjük önkénteskedik a Somerben.

Házák VeÁmác

A Somer jelmondata. Jelentése: erősek és bátrak.

Szeminárium

A Világmozgalom évente több szemináriumot, avagy továbbképzést, közös tanulást, ismerkedést szervez. A szemináriumok közt megtalálható európai, vezetőségi, sáliáh és világszintű is. Ezeken a többnapos alkalmakon lehetőségünk van megismerkedni a többi ország Somereseivel.

Snát

 8 hónapos izraeli csereprogram, amin olyan Someresek szoktak részt venni akik már nem aktív vezetői a szervezetnek. 3 részből áll. A részvevők először beköltöznek egy kibbutzba, ahol a mindennapi teendőkben vesznek részt. A második rész a kommuna. Ilyenkor egy egyenlőségen alapuló kis közösségbe tömörülnek a résztvevők. Közös a vagyonuk, és minden döntést együtt hoznak meg. Az utolsó rész pedig egy ideológiai továbbképzés, ahol a Somer által kínált életutat – az élethosszig tartó somer fogalmát ismerhetik meg.

Slihut

A sáliáh kiküldetése.

Moácá

A Madrih gyűlés. A Somer legfontosabb lokális döntéshozó szerve.

Máháne

Héber szó, jelentése tábor. Az egyik legnagyobb nemzetközi szemináriumunk a Máháne Izrael. Ezen a szemináriumon nem csak Madrihok, hanem Hánihok is részt vehetnek.

Haver

Eredetileg héber szó, de a magyarban is használjuk. Jelentése barát. Somerben a tagokat hívjuk havernak.